en bro

Vi fokuserer på at hjælpe jer!

Ved skilsmisse eller afslutning på samlivet mellem to forældre er det desværre langt fra alle tilfælde, hvor en aftale omkring børnene forløber uden konflikter. Der kan være sårede følelser indblandet, som gør, at det er svært at se den bedst mulige løsning for barnet.

Få hjælp fra en certificeret Mediator til, sammen, at finde den bedst mulige løsning for barnet.

Hvad er Mediation?

Ved skilsmisse eller afslutning på samlivet mellem to forældre er det desværre langt fra alle tilfælde, hvor en aftale omkring børnene forløber uden konflikter. Der kan være sårede følelser indblandet, som gør, at det er svært at se den bedst mulige løsning for barnet. Er det bedst, at barnet har fast bopæl hos mor eller far? Skal samværet med barnet deles ligeligt mellem forældrene? Hvad er generelt barnets bedste tarv?

Uanset hvad er det en uvant situation for alle parter – både barn og forældre – hvor beslutningen om barnets fremtid kan ende i en konflikt. Kan konflikten ikke løses mellem forældrene, vil den  ende i Familieretshuset, som ofte vil være en lang og opslidende proces. Men den behøver ikke komme dertil – I kan selv aktivt arbejde for at finde en god løsning og indgå en aftale. I en mediation giver man konflikten tilbage til jer forældre som ved hjælp af en mediator selv løser de konflikter som er.

Struktureret fremgangsmåde

Konfliktmægling er en struktureret fremgangsmåde til at håndtere konflikter mellem forældre som er i konflikt om børnene. Mægler styrer samtalen og faciliterer og støtter parterne i at finde en løsning på problemet, der fungerer for dem.

Trinene i en mægling

En mediation tager op mod 3 timer, og nogle gange er der behov for endnu et møde.Vi anvender den refleksive model.

Modellen består af følgende trin:

Trin 1 – Velkomst og åbning med præsentation af proces og tilstedeværende

Trin 2 – Parternes redegørelse og dialog

Trin 3 – Problemfelter præciseres og dagsorden opstilles

Trin 4 – Parterne frembringer løsningsmuligheder

Trin 5 – Parterne forhandler aftalen

Trin 6 – Aftalen checkes og godkendes

Inden trin 1 vil mægler kontakte jer begge telefonisk for at sikre, at I forstår, hvad mægling er, og at I indgår frivilligt i mæglingen.

Det er jer som forældre som er eksperterne på jeres børn. Når man indgår i en mediation er formålet også, at det er jer som tager ejerskab over konflikten og ved hjælp af mig som facilitator får fundet nogle gode og bæredygtige løsninger.

Hvad er en konflikt mellem forældre?

Med mediation får I hjælp fra en objektiv tredjepart i form af en certificeret mediator, hvis fokus er at guide jer godt gennem forskellige trin og finde frem til den aftale, der er bedst for jeres barn og jer. Mediation gennem Familiebroen arbejder for at tilgodese forældrenes behov, så begge føler sig hørt og set. Vores vigtigste opgave er dog altid at holde fokus på barnets tarv i enhver situation. Sammen finder i en løsning, der fungerer for både forældre og barn, hvor beslutningen tages gennem dialog og samarbejde fremfor konflikt og forhastede beslutninger.

En mediator er jeres tovholder for selve mediationen. Her får I en certificeret mediator med kompetencer inden for både konflikthåndtering, det psykiske aspekt i skilsmisser/brud for både børn og forældre og de juridiske regler og retningslinjer, I skal følge. Men det vil aldrig være mediatoren som kommer meden masse forslag – en jer som sammen skal finde løsningerne. Når I beslutter jer for at finde en løsning gennem mediation, kræver det, at I er indstillet på at deltage aktivt og på at finde en god løsning. Samtidig er det vigtigt, at I går ind til mediationen med et åbent sind, klar til at indgå kompromiser og løsninger, som måske ikke er den mest fordelagtige for en selv.

Hos Familiebroen anbefaler vi altid, at forældre forsøger sig med mediation først og dermed undgår at tage sagen videre til Familieretshuset. Det gør vi, fordi konflikten ofte kan eskalere yderligere, og fordi der er meget lang ventetid på behandlingen af jeres sag. Med en mediation kan I altså undgå en lang og opslidende proces for både jer og barnet, som i sidste ende måske skal afgøres i Familieretten.

Hvis I ikke kommer til enighed om barnets fremtid, har I selvfølgelig mulighed for at søge om hjælp til afgørelsen i Familieretshuset. Det er dog vores klare anbefaling, at dette er sidste udvej for jer – af hensyn til jer, men mest af alt jeres barn.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.