Vi fokuserer på at hjælpe jer!

Ved skilsmisse eller afslutning på samlivet mellem to forældre er det desværre langt fra alle tilfælde, hvor en aftale omkring børnene forløber uden konflikter. Der kan være sårede følelser indblandet, som gør, at det er svært at se den bedst mulige løsning for barnet.

Få hjælp fra en certificeret Mediator til, sammen, at finde den bedst mulige løsning for barnet.

Familieløsningen

-Fokus på samarbejdet og barnet i centrum

 

Vores tilbud henvender sig til dig, der står midt i en skilsmisse eller ophør af samliv, hvor børn er involveret, og som ønsker at undgå Familieretshuset. Vi er her for dig, der stræber efter et samarbejde med den anden forælder, selv i vanskelige tider.

Vi tilbyder en løsningsmodel, der først og fremmest tager udgangspunkt i mediation mellem forældrene. Hvis en aftale ikke kan nås gennem mediation, tilbyder vi en tværfaglig familievurdering med en tilknyttet samarbejdsaftale.

Vores løsningsmodel bringer flere fordele med sig:

  • Undgåelse af Familieretshuset: Vi giver jer en alternativ tilgang, der undgår den stressende proces med sager i Familieretshuset og efterfølgende Familieretten. Fremfor den juridiske kamp, tilbyder vi i stedet en fredelig og samarbejdsvillig måde at løse konflikter på.
  • Hurtige aftaler omkring børnene: Vi stræber efter hurtige og effektive løsninger, især når det handler om vigtige spørgsmål vedrørende jeres børn, såsom samvær og forældremyndighed.
  • Sikring af børnenes trivsel: Vi sætter barnets trivsel i centrum og arbejder sammen med jer for at sikre, at jeres børn fortsat trives bedst muligt, selv i perioder med familiekonflikter.
  • Forebyggelse af konfliktoptrapning: Vores tilgang til konfliktløsning fokuserer på at finde fælles løsninger og undgå at eskalere konflikter, hvilket skaber et mere harmonisk og stabilt miljø for hele familien.
Vi er her for at støtte jer gennem denne udfordrende periode og hjælpe med at finde fredelige og bæredygtige løsninger for jer og jeres børn.

Mediation

Forudsætningen for en vellykket mediation, er at I skal have en vilje til at samarbejde. Vi forstår, at samarbejde ikke altid er let, og vi stiller ikke krav om, at I allerede har en perfekt samarbejdende dynamik. Tværtimod ønsker vi at hjælpe jer med at opbygge dette samarbejde gennem vores mediationsproces.

Hvad er mediation

Mediation er også kendt under navnet konfliktmægling. Det er en struktureret fremgangsmåde til at håndtere konflikter mellem i vores tilfælde forældrene. Vores mediator leder samtalen mellem forældrene og hjælper med at finde en løsning, som passer dem.

En mediation hos os kan tage op mod tre timer og vil gennemgå 6 trin:

Trin 1 – Velkomst og åbning med præsentation af proces og tilstedeværende
Trin 2 – Parternes redegørelse og dialog
Trin 3 – Problemfelter præciseres og dagsorden opstilles
Trin 4 – Parterne frembringer løsningsmuligheder
Trin 5 – Parterne forhandler aftalen
Trin 6 – Aftalen checkes og godkendes

Hvis mediationen lykkes, vil I gå herfra med en juridisk bindende aftale. Denne aftale er ikke kun en overfladisk forlig, men en aftale, der kan fuldbyrdes i Familieretten.

Vores oplevelser med mediation

Vi oplever, at forældrene gennem mediation kan opnå en bedre forståelse for hinanden, blive bedre til at kommunikere og sikre en ny grad af fleksibilitet i samarbejdet omkring barnet. Helt konkret ser vi at mediation kan nedbringe konflikter fremadrettet, skabe en bæredygtig aftale, da den koncentrerer sig om forældrenes ønsker samt sikre et positivt fundament for samarbejde.

Peter Roed som er uddannet mediator vil forestå mediationen. Peter Roed har mange års erfaring indenfor sager om bopæl, samvær og forældremyndighed, hvor han rådgiver og agerer professionel partsrepræsentant i kommunen og Familieretshuset. Peter Roed er tidligere uddannet skolelærer, men har de seneste 10 år beskæftiget sig med familiesager. (Diplom + kursus i  Barnets Lov)

Tværfaglig familievurdering

Hvis mediationen ikke fører til en aftale, er der stadig en vej frem for jer gennem vores tværfaglige familievurdering.

Vi forstår, at ikke alle konflikter kan løses gennem direkte dialog, og derfor tilbyder vi en alternativ tilgang, der inddrager ekspertise fra flere fagområder. Vores tværfaglige vurdering bringer en børnesagkyndig rådgiver og vores egen ekspertise med mange års erfaring fra Familieretshuset sammen, for at finde den bedst mulige løsning.

Vores fokus er klart: Barnets bedste kommer altid først. Økonomiske interesser og personlige agendas får ingen plads i denne proces. Vi ser nøje på alle relevante faktorer, herunder barnets alder, trivsel, geografiske forhold, eventuelle søskendeforhold, særlige behov og relationer.

Processen involverer en grundig samtale med både barnet/børnene og et fællesmøde med forældrene. På den måde sikrer vi, at alle perspektiver bliver hørt og taget i betragtning.

Vores mål er at skabe en fair og holdbar aftale, der tager hensyn til alle involverede parter og sætter barnets bedste i centrum.

I denne proces vil I møde Helle Mie og Martin Guldborg.

Helle Mie er en erfaren psykoterapeut og rådgiver indenfor blandt andet afholdelse af børnesamtaler. Vores samarbejde med Helle Mie bygger på vores delte opfattelse af, at barnet skal være i fokus.

Martin Guldborg er jurist og har tidligere arbejdet 4 år i Familieretshuset. Han bringer sin unikke ekspertise og erfaring fra Familieretshuset med ind i familievurderingen.

Familieaftale/Samarbejdsaftale

Efter den tværfaglige familievurdering har vi mulighed for at skabe en skræddersyet aftale, der tager højde for jeres families unikke behov og omstændigheder. Denne aftale vil ikke kun være baseret på det aftalegrundlag, som Familieretshuset og senere Familieretten kan fastsætte, men vil også indeholde flere vigtige elementer, der sikrer jeres tryghed. Dette kan ske efter vores mange års erfaring, hvor vi har identificeret nogle nøglepunkter, som er afgørende at nedskrive for at sikre klarhed og undgå fremtidige konflikter.

Aftalen vil være juridisk bindende og danne grundlag  for tvangsfuldbyrdelse, hvis det skulle blive nødvendigt.

Vores mål er ikke kun at finde en midlertidig løsning, men derimod at skabe en langsigtet aftale, der kan sikre stabilitet og harmoni for jeres familie i fremtiden.

Det er dog ganske almindeligt, at der kan ske ændringer i jeres families situation eller behov som gør, at aftalen ikke længere er relevant. I dette tilfælde anbefaler vi at genbesøge aftalen hos os. Genbesøget sikrer, at vi kan justere aftalen, så den forbliver relevant og kan bidrage til at undgå fremtidige konflikter eller uoverensstemmelser, der ellers kunne føre til en sag i Familieretshuset.

Hvad er en konflikt mellem forældre?

Med mediation får I hjælp fra en objektiv tredjepart i form af en certificeret mediator, hvis fokus er at guide jer godt gennem forskellige trin og finde frem til den aftale, der er bedst for jeres barn og jer. Mediation gennem Familiebroen arbejder for at tilgodese forældrenes behov, så begge føler sig hørt og set. Vores vigtigste opgave er dog altid at holde fokus på barnets tarv i enhver situation. Sammen finder i en løsning, der fungerer for både forældre og barn, hvor beslutningen tages gennem dialog og samarbejde fremfor konflikt og forhastede beslutninger.

En mediator er jeres tovholder for selve mediationen. Her får I en certificeret mediator med kompetencer inden for både konflikthåndtering, det psykiske aspekt i skilsmisser/brud for både børn og forældre og de juridiske regler og retningslinjer, I skal følge. Men det vil aldrig være mediatoren som kommer meden masse forslag – en jer som sammen skal finde løsningerne. Når I beslutter jer for at finde en løsning gennem mediation, kræver det, at I er indstillet på at deltage aktivt og på at finde en god løsning. Samtidig er det vigtigt, at I går ind til mediationen med et åbent sind, klar til at indgå kompromiser og løsninger, som måske ikke er den mest fordelagtige for en selv.

Hos Familiebroen anbefaler vi altid, at forældre forsøger sig med mediation først og dermed undgår at tage sagen videre til Familieretshuset. Det gør vi, fordi konflikten ofte kan eskalere yderligere, og fordi der er meget lang ventetid på behandlingen af jeres sag. Med en mediation kan I altså undgå en lang og opslidende proces for både jer og barnet, som i sidste ende måske skal afgøres i Familieretten.

Hvis I ikke kommer til enighed om barnets fremtid, har I selvfølgelig mulighed for at søge om hjælp til afgørelsen i Familieretshuset. Det er dog vores klare anbefaling, at dette er sidste udvej for jer – af hensyn til jer, men mest af alt jeres barn.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.